FAQ - najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

1. Jakie są etapy realizacji zlecenia analizy statystycznej?

Wykonanie analizy statystycznej przebiega najczęściej w następujących etapach:

  1. Najpierw dokonywana jest indywidualna wycena oraz termin realizacji na podstawie otrzymanej od Klienta pełnej bazy danych lub "pustego" kwestionariusza ankiety oraz wszelkich materiałów pomocniczych i przydatnych informacji oraz ewentualnych założeń do pracy.

  2. Po zaakceptowaniu przez Klienta ceny i terminu realizacji wykonywana jest analiza statystyczna przy pomocy profesjonalnego oprogramowania STATISTICA 10 PL i/lub MS Excel'a.

  3. Dostarczenie Klientowi dokumentacji opracowania statystycznego zawierającego opis metodologii zastosowanej analizy statystycznej, analizę statystyczną otrzymanych wyników w postaci tabel, rysunków i wykresów z opisem oraz interpretację statystyczną wraz z wnioskami końcowymi.

  4. Dokonanie płatności* przez Klienta.

*W przypadku płatności przelewem na konto bankowe Klient otrzymuje opracowanie statystyczne najpierw w formie nieedytowalnej w formacie pliku .pdf z napisem firmowym STATIS. W momencie otrzymania wpłaty opracowanie statystyczne wysyłane jest drogą elektroniczną w postaci edytowalnej w formacie .doc lub .docx (MS Word), lub .odt (OpenOffice).

2. Czy jest możliwy kontakt osobisty?

3. Jaki jest termin realizacji opracowania statystycznego?

4. W jakiej postaci ma być podana baza danych?

5. W jakim programie wykonywane są analizy statystyczne?

6. W jakiej formie otrzymam wyniki analizy statystycznej?

7. Jakie są formy płatności za wykonaną analizę statystyczną?

8. Kto jest stałym Klientem?

9. Co przysługuje w ramach gwarancji?