Oferta

STATIS oferuje kompleksowe opracowania statystyczne do wszelkich prac naukowych (rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich i licencjackich), publikacji i artykułów naukowych, a także do projektów badawczych na podstawie danych dostarczonych przez Klientów (w formie papierowej lub elektronicznej).

Dokumentacja opracowania statystycznego zawiera opis metodologii zastosowanej analizy statystycznej, analizę statystyczną otrzymanych wyników w postaci tabel, rysunków i wykresów z opisem oraz interpretację statystyczną wraz z wnioskami końcowymi.

Dodatkowo możliwa jest też pomoc metodologiczna w projektowaniu badania, pomoc przy tworzeniu bazy danych, kwestionariuszy ankiet, a także konsultacji dotyczącej problemu badawczego.

Główne usługi świadczone przez STATIS:

Usługi dodatkowe świadczone przez STATIS:

W razie potrzeby spisana może być odpowiednia umowa na wykonanie usługi z zakresu analizy statystycznej do badań społecznych, biomedycznych, przyrodniczych i technicznych, a także badania rynku i opinii społecznej. Możliwa jest również współpraca na zasadach umowy o dzieło lub umowy zlecenia oraz wystawienie na życzenie faktury (zwolniony podmiotowo z podatku VAT).