Cennik

Cena analizy statystycznej ustalana jest zawsze indywidualnie z Klientem w oparciu o wielkość materiału badawczego, rodzaj, liczbę oraz zakres przeprowadzonych obliczeń i analiz statystycznych. Koszt końcowy usługi ustalany jest dopiero po zweryfikowaniu bazy danych, "pustego" kwestionariusza ankiety, ewentualnych założeń do pracy lub po sprecyzowaniu przez Klienta zastosowania konkretnych metod statystycznych. Na koszt końcowy ma również wpływ termin wykonania usługi oraz sposób przedstawienia prezentacji uzyskanych wyników.